مضرات ِ خر در چمن...

از بس که به مسخرگی معروف شده ایم ، با یکی از دوستان از روی جدیت صحبت نُمودیم ، دیدیم فرد مذکور به انضمام دیگر دوستان دارند از خنده ریسه می روند! گویی که داشتیم برایشان جوک تعریف می کردیم!

 

***

حکایت یارویی ای که پشت میله های تیمارستان فریاد میزنه من دیوونه نیستم و دکترها تو تشخیصشون مینویسن : تظاهر به سالم بودن و فرار از مریضیه خود (اینجوریاس (دامة افاضاة) )

/ 4 نظر / 13 بازدید
از چراغ قرمز میگذرم

خر در چمن هم ازون خربزه هاس دیگه. به گابی خان بگو لازم نکرده زحمت بکشه! ما مترجم های خودی تر داریم

دیوونه

حکایت یارویی ای که پشت میله های تیمارستان فریاد میزنه من دیوونه نیستم و دکترها تو تشخیصشون مینویسن : تظاهر به سالم بودن و فرار از مریضیه خود

از چراغ قرمز میگذرم

ای بابا خواستم اسم اون بلاگه که لو داده بودم رو به کتابم ربط بدم تا مشکل درس نشه! همون عقده ای اینا دِ دیر نگیر دِ