Green Day

قاعدتا "موج ِ سبز" به انگلیسی باید بشود GreenWave. حال آدرس ِ سایت ِ خویش را گذاشته اند GreenDay.ir! شخصا با نیت اینکه به سایت ایرانیان ِ طرفداران ِ گروه ِ موسیقی Green Day وارد می شوم ، آدرس را تایپ کردم ، دیدم ایرانی هستند ، طرفدار هم هستند ، اما به جای طرفدار ِ گروه ِ Green Day طرفدار ِ محیط ِ زیست بودند.

پ.ن: دلمان برای بیلی آرمسترانگ تنگ شده. از بس آهنگ ِ جدید نمی دهد در فکرش بودیم که اتفاق ِ بالایی افتاد!

/ 2 نظر / 12 بازدید
ηΣβΗ

هه هه چه جالب ایشالا ببلا دوره