چنین گویند بزرگان

از عجایب روزگار اینکه گذشته را از سوراخ ِ دماغ آدمی به در آورد و آینده را از سوراخ ِ دیگر به فرو!

/ 3 نظر / 10 بازدید
کیان

سلام بر عالیجنابان پر نمک وبلاگ وزین جنابان را لینک داده و متقابلا مترصد دریافت لینک از آن حضرات عالیات را دارم بدیهی است پس از پایان مهلت (در صورت لینک نشدن) لینک های عالیه حذف خواهد شد ! وبلاگ بس نغز و جلبی دارید در این 2 وبلاگ لینک شده اید هر دو را لینک کنید : http://mydoom.persianblog.ir :مجازات http://otaghe-aabi.persianblog.ir : اتاق آبی

کیان

سلام بر عالیجنابان پر نمک وبلاگ وزین جنابان را لینک داده و متقابلا مترصد دریافت لینک از آن حضرات عالیات را دارم بدیهی است پس از پایان مهلت (در صورت لینک نشدن) لینک های عالیه حذف خواهد شد ! وبلاگ بس نغز و جلبی دارید در این 2 وبلاگ لینک شده اید هر دو را لینک کنید : http://mydoom.persianblog.ir :مجازات http://otaghe-aabi.persianblog.ir : اتاق آبی

بد نبود..