عمله و تاپ

دوست دارم، یک تاپ ِ صورتی ِ گُلی ِ دهاتی بپوشم – که ارزان تر است - تا یک عمله عاشقم شود، حقوق ِ چند روز خویش را خرج من کند، برایم یک تاپ ِ Dolce And Gabbana ی مشکی بخرد – که گران تر است – تا بدین وسیله هم دلی به دست آورده باشم، هم تاپ!

/ 4 نظر / 7 بازدید
حمیدرضا , نسرین

سلام ......... شما مصداق یه فرد نمونه هستید که به شعار تا توانی دلی بدست آور و از این جور حرفا جامه عمل پوشونده!!!.......... موفق و پیروز باشی