تیغ ِ آفتاب ِ ظهر ِ خدا

دوست دارم در یک ظهر ِ ساکت وقتی همه خونه هستند ، mp3player رو توی گوشم بذارم و با صدای بلند یک آهنگ ِ راک بذارم و برم توی پذیرایی جلوی مامانم سیگارمو روشن کنم و با قدم های سنگین برم وسط کوچه و با آخرین قدرت بلند داد بزنم:

«فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکککککککککککک»

اولی را از ترس ِ کتک از خانواده انجام نمی دهم ، دومی را از ترس ِ کتک از مردم!

/ 3 نظر / 10 بازدید
خاک کوی دوست

سلام پست های اخیرتونو خوندم. کلی که نه ولی خندیدم(البته یواشکی و در دل... آخه همه خوابن این وقت شب) سبک نوشتنتون قشنگه. لذت بردییییییییم خدایت خیر دهاد. [خداحافظ]

از چراغ قرمز میگذرم

با هم بریم اول تو بگو فااااااااک بعد من میگم بعد دوتایی با هم بگیم کتک خوردنم تنوعه بعد میریم زخمارو نگاه میکنیم غش غش میخندیم!!!

....!

بفرمائید هندونه!!!! ویارهای نابه جا !!!!!! سر این یکی اینجووری شدی![عینک]