از فرستنده بود!

همانطور که ملاحظه می فرمایید نتایج ِ تمامی تغییراتی که انجام دادیم این است که "خر در چمن" به همان شکل نخست ِ خود در آمد بدون اینکه هیچ تغییری بکند! صرفا ً خواستیم تمرینی کرده باشیم بر نشان دادن ِ معنای عملی "کار  ِ عبث"! امیدواریم که یاد گرفته باشید!

پ.ن: لطفا ً به گیرنده های خود دست نزنید! شما همچنان بیننده ی برنامه ی "خر در چمن" هستید!

/ 2 نظر / 14 بازدید